Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
Jakie są założenia kampanii "Swój do swego po swoje"?
 Kampania “Swój do swego po swoje” ma w założeniu promowanie patriotyzmu konsumenckiego poprzez zachęcanie Polaków do preferowania produktów i usług pochodzących z własnego kraju lub regionu. Kampania nasza stawia sobie za cel budowanie więzi społecznych, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i producentów.
Każdego dnia dokonujemy wielu wyborów zakupowych, które mają wpływ nie tylko na nas samych, ale również na całe społeczeństwo i nasz kraj.
Wybierając polskie produkty, nie tylko inwestujesz w jakość, innowację i lokalnych przedsiębiorców, ale także wspierasz rozwój naszej gospodarki.
 
 
Jakie są CELE KAMPANII?
Zwiększenie świadomości: Edukacja konsumentów na temat znaczenia patriotyzmu konsumenckiego oraz wpływu ich wyborów zakupowych na lokalną gospodarkę i społeczność.
Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw: Zachęcanie do wspierania miejscowych producentów, rzemieślników i firm poprzez preferowanie ich produktów i usług.
Promowanie wartości lokalnych: Podkreślanie wartości lokalnych produktów, takich jak jakość, innowacyjność i tradycja rzemieślnicza, oraz zachęcanie do ich wyboru.
Budowanie więzi społecznych: Tworzenie więzi społecznych poprzez wspólną identyfikację z lokalnymi produktami i przedsiębiorcami oraz promowanie solidarności w społeczności.
Ochrona środowiska: Zachęcanie do wyboru produktów i usług zgodnych z zasadami minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Kreowanie pozytywnego wizerunku kraju: Promowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez wspieranie krajowej gospodarki i produkcji oraz tworzenie miejsc pracy.
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych: Poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i producentów, kampania "Swój do swego po swoje" dąży do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnych poprzez generowanie miejsc pracy i inwestowanie w rozwój lokalnej infrastruktury.
Patriotyzm Konsumencki
Czy wiesz, że Twoje codzienne decyzje zakupowe mogą mieć ogromny wpływ na rozwój naszego kraju i dobrobyt całego narodu? 

Tak właśnie, wybór produktów i usług ma znaczenie nie tylko dla Ciebie, ale także dla całej społeczności. Dlatego teraz nadszedł czas, abyśmy w taki właśnie sposób razem wspierali naszą Ojczyznę!

Patriotyzm konsumencki to więcej niż tylko zakupy – to świadoma decyzja wspierania lokalnej gospodarki i naszych rodaków. Kiedy wybierasz produkty wyprodukowane w Polsce, nie tylko wspierasz miejscowych przedsiębiorców i producentów, ale także wzmacniasz naszą tożsamość narodową i tworzysz miejsca pracy dla swoich sąsiadów.

Wybierając produkty krajowe, wspieramy nie tylko ekonomię naszego kraju, ale także zachęcamy do innowacji i rozwoju naszych własnych firm. Nasze pieniądze zostają w kraju, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury, edukacji czy opieki zdrowotnej. To, co robimy na lokalnym rynku, ma wpływ na jakość życia w naszej okolicy i całym kraju.

Pamiętajmy także o znaczeniu jakości, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Kupując produkty krajowe, możemy mieć pewność, że są one wytworzone z poszanowaniem norm pracy, środowiska naturalnego i standardów jakości. To także nasz wkład w ochronę środowiska i budowanie lepszej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków.

Patriotyzm konsumencki to nie tylko trendy – to postawa, która może naprawdę zmienić nasz kraj na lepsze. Zachęcamy więc do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, sprawdzania pochodzenia produktów i wybierania tych, które powstają na polskiej ziemi.

Razem możemy uczynić wiele. Zaczynajmy od dzisiaj – kupujmy lokalnie, wspierajmy rodzimych producentów i twórzmy lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Patriotyzm konsumencki – to jest nasza siła!

 
Promocja Polskiego biznesu

Wybierając polskie produkty, nie tylko inwestujesz w jakość, innowację i lokalnych przedsiębiorców, ale także wspierasz rozwój naszej gospodarki. Oto dlaczego warto promować polski biznes:

Lokalne przedsiębiorstwa, lokalne miejsca pracy

Wybierając produkty krajowe, wspierasz naszych lokalnych przedsiębiorców. W ten sposób tworzą się lub są utrzymywane miejsca pracy dla naszych sąsiadów, rodzin i przyjaciół. Twoje wsparcie przyczynia się do utrzymania miejscowych społeczności i wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Jakość i innowacja

Produkty polskie często cechuje wysoka jakość i innowacyjność. Nasi producenci stale rozwijają się, inwestując w nowe technologie i procesy produkcyjne. Wybierając polskie produkty, możesz być pewien, że otrzymujesz wysokiej jakości produkty, które są konkurencyjne na rynku globalnym.

 Wsparcie dla polskiego rzemiosła i kultury: Polska ma bogatą tradycję rzemieślniczą i kulturalną. Poprzez wybieranie lokalnych produktów, wspierasz dziedzictwo naszej kultury oraz zachęcasz do kontynuowania tradycji rzemieślniczych. Twoje zakupy mogą przyczynić się do ożywienia lokalnych sztuk i rzemiosła.

Odpowiedzialne zakupy

 Wybierając polskie produkty, masz większą kontrolę nad warunkami produkcji oraz wpływem na środowisko. Nasze krajowe firmy często podlegają bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony środowiska i praw pracowniczych. W ten sposób możesz być pewien, że Twoje zakupy są zgodne z wartościami etycznymi i społecznymi.

Wybieraj polskie – Wspieraj naszą gospodarkę!
Edukacja ekonomiczna
„Swój do swego po swoje” za jedno ze swoich naczelnych zadań uznaje prowadzenie edukacji ekonomicznej. Czemu uważamy ją za tak ważną?
Świadomość finansowa

Edukacja ekonomiczna pozwala ludziom zrozumieć podstawowe pojęcia związane z finansami osobistymi, takie jak oszczędzanie, budżetowanie, zarządzanie długiem i inwestowanie. Dzięki temu są oni bardziej świadomi i umiejętni w zarządzaniu własnymi finansami, co prowadzi do lepszej kontroli nad swoją sytuacją ekonomiczną.

Rozwój umiejętności przedsiębiorczych

Edukacja ekonomiczna zachęca do rozwijania umiejętności przedsiębiorczych, takich jak kreatywność, innowacyjność, zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji biznesowych. To pomaga w tworzeniu nowych firm i miejsc pracy, co z kolei przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Zrozumienie funkcjonowania rynku

 Edukacja ekonomiczna pomaga zrozumieć, jak działa rynek, w jaki sposób kształtuje się podaż i popyt, jakie są mechanizmy cenowe oraz jakie są konsekwencje różnych działań gospodarczych. Dzięki temu obywatele są lepiej przygotowani do podejmowania decyzji konsumenckich i przedsiębiorczych.

Wybory polityczno-ekonomiczne

 Zrozumienie podstawowych zasad ekonomii jest istotne także w kontekście wyborów politycznych. Wyborcy mając wiedzę na temat ekonomii, są lepiej przygotowani do oceniania programów politycznych i podejmowania decyzji dotyczących wyborów politycznych, które mają wpływ na gospodarkę.

Zwalczanie nierówności społeczno-ekonomicznych

 Edukacja ekonomiczna może przyczynić się do zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu finansowego. Może także promować równość szans poprzez dostarczanie narzędzi i wiedzy potrzebnych do rozwoju zawodowego i osobistego.

 

rozwijanie świadomości konsumenckiej
Rozwój świadomości konsumenckiej wymaga podejmowania różnorodnych działań, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Oto kilka sposobów, jak można rozwijać świadomość konsumencką:
Edukacja

Organizowanie warsztatów, seminariów i szkoleń na temat praw konsumenta, odpowiedzialnych zakupów, ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju. W edukacji konsumenckiej należy uczyć o rozpoznawaniu manipulacji marketingowych, czytaniu etykiet produktów oraz ocenie jakości i wpływu produktów na środowisko.

Kampanie społeczne

Organizowanie kampanii społecznych promujących świadome podejmowanie decyzji zakupowych. Takie kampanie mogą podkreślać znaczenie wsparcia lokalnych producentów, minimalizacji odpadów czy zachęcanie do kupowania produktów ekologicznych.

Dostęp do informacji

 Zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do rzetelnych informacji na temat produktów i usług, np. poprzez oznaczanie produktów etykietami informującymi o ich składzie, pochodzeniu czy wpływie na środowisko.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia

Wsparcie w rozwijaniu umiejętności krytycznej oceny informacji oraz analizowania reklam, ofert i opinii na temat produktów i usług.

Internet i media społecznościowe

Wykorzystanie internetu i mediów społecznościowych do promowania świadomego konsumpcjonizmu poprzez udostępnianie wartościowych treści, recenzji produktów czy porad dotyczących zrównoważonych zakupów.

Inicjatywy lokalne

Wspieranie inicjatyw lokalnych, takich jak targi produktów lokalnych czy wspólne zakupy grupowe, które promują wspieranie lokalnych przedsiębiorców i tworzą więzi społeczne.

Rozwijanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

 Wspieranie przedsiębiorstw, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przejawiają odpowiedzialność społeczną, dbając zarówno o jakość swoich produktów, jak i o wpływ na środowisko oraz społeczeństwo.