Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej pośród uczniów szkół średnich w Sanoku

Ponad 60% Polaków potrzebuje edukacji w zakresie wiedzy ekonomicznej. Dotyczy to w dużej mierze osób młodych w wieku 15-24 lata. Z tych powodów Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” realizuje projekt, którego celem jest poszerzenie świadomości ekonomicznej uczniów sanockich szkół średnich w zakresie podstawowych zasad ekonomii i działania rynku.

“Popularyzacja wiedzy ekonomicznej pośród uczniów szkół średnich w Sanoku” jest to projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebie młodego pokolenia w zakresie poszerzenia wiedzy z ekonomii. Jak się okazuje problem braku dobrej edukacji ekonomicznej dotyka sporej rzeszy uczniów szkół średnich zarówno w Sanoku jak i całym kraju. Młodzież nie zna podstawowych pojęć ekonomicznych, które to są często używane na rynku oraz w życiu codziennym. Efektem tego jest nieprzystosowanie młodych ludzi do codziennego funkcjonowania, problemy finansowe, z którymi borykają się na późniejszych etapach życia, a także niezrozumienie procesów zachodzących w gospodarce, kiepskie inwestycje oraz brak pewności siebie w sytuacji, w której wiedza ta jest przydatna. 

Na poparcie tezy o braku dobrej edukacji ekonomicznej można wskazać opracowanie przygotowane przez Departament Edukacji i Wydawnictw NBP pt.: “Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”. Z badania wynika, że średnio Polacy odpowiadali poprawnie na 24 z 41 pytań z testu wiedzy ekonomicznej. Według tego indeksu wiedzę niską i bardzo niską ma 14% Polaków, średnią 33%, zaś wysoką i bardzo wysoką 52%.

Należy jednak zauważyć, że wśród tych ostatnich bardzo wysoki indeks wiedzy (33 lub więcej poprawnych odpowiedzi) ma 7% badanych. Z powyższego wynika – Ponad 60% polskiego społeczeństwa wymaga podstawowej edukacji w zakresie ekonomii i finansów. Są to przede wszystkim najmłodsi (15–24 lata) i najstarsi (po 55. roku życia) Polacy, a także osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, częściej mieszkańcy wsi i małych miast.  

“Swojak” chce poszerzyć ich wiedzę z zakresu ekonomii. Realizowany projekt skierowany jest do blisko 4000 uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu przewidziano przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz 30-minutowy film edukacyjny na YouTube. Przygotowaniem materiałów zajmują się nie tylko teoretycy, ale i przedsiębiorcy oraz osoby, które zdobyły doświadczenie w sektorze pozarządowym. 

Projekt jest finansowany ze środków własnych Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” oraz dotacji pochodzącej od Narodowy Bank Polski.

Partnerzy projektu: Instytut im. Romana Rybarskiego, Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego oraz Narodowy Bank Polski.

Patroni honorowi: Pan starosta sanocki Stanisław Chęć, Uczelnia Państwowa w Sanoku i  Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

 

Broszura edukacyjna Do pobrania

Test wiedzy ekonomiecznej

Kluczowym elementem działań będą spotkania uczniów z wykładowcami oraz test wiedzy ekonomicznej. Wykładowca ma za zadanie przekazać wiedzę oraz zainteresować młodzież tematami ekonomicznymi poprzez wykłady z elementami pracy w grupie. Poruszane będą między innymi takie zagadnienia, jak: rola NBP, system podatkowy, rynek pracy, gospodarka rynkowa, historia myśli ekonomicznej. Uczniowie będą przy tym zapraszani do udziału w teście wiedzy ekonomicznej, w którym ufundowano atrakcyjne nagrody.
Lista nagród:
I – laptop
II – smartphone
III – karta podarunkowa
Dla każdego uczestnika przewidziany jest dyplom i książka oraz dodatkowe nagrody od sponsorów.

Konferencja naukowa

Finałem projektu będzie konferencja naukowa z udziałem ekspertów z całej Polski, a poświęcona zagadnieniom ekonomicznym. Zaproszeni zostaną nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych, ale i studenci, kadra naukowa oraz mieszkańcy Sanoka i okolic. Konferencja odbędzie się na Auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

348313354_6312494675525035_5456433015272071239_n