Scroll Top
Misja i cele

Jakie są założenia kampanii "Swój do swego po swoje"?

 Kampania “Swój do swego po swoje” ma w założeniu promowanie patriotyzmu konsumenckiego poprzez zachęcanie Polaków do preferowania produktów i usług pochodzących z własnego kraju lub regionu. Kampania nasza stawia sobie za cel budowanie więzi społecznych, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i producentów.
Każdego dnia dokonujemy wielu wyborów zakupowych, które mają wpływ nie tylko na nas samych, ale również na całe społeczeństwo i nasz kraj.
Wybierając polskie produkty, nie tylko inwestujesz w jakość, innowację i lokalnych przedsiębiorców, ale także wspierasz rozwój naszej gospodarki.
 
 
Jakie są CELE KAMPANII?
Zwiększenie świadomości: Edukacja konsumentów na temat znaczenia patriotyzmu konsumenckiego oraz wpływu ich wyborów zakupowych na lokalną gospodarkę i społeczność.
Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw: Zachęcanie do wspierania miejscowych producentów, rzemieślników i firm poprzez preferowanie ich produktów i usług.
Promowanie wartości lokalnych: Podkreślanie wartości lokalnych produktów, takich jak jakość, innowacyjność i tradycja rzemieślnicza, oraz zachęcanie do ich wyboru.
Budowanie więzi społecznych: Tworzenie więzi społecznych poprzez wspólną identyfikację z lokalnymi produktami i przedsiębiorcami oraz promowanie solidarności w społeczności.
Ochrona środowiska: Zachęcanie do wyboru produktów i usług zgodnych z zasadami minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Kreowanie pozytywnego wizerunku kraju: Promowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez wspieranie krajowej gospodarki i produkcji oraz tworzenie miejsc pracy.
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych: Poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i producentów, kampania "Swój do swego po swoje" dąży do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnych poprzez generowanie miejsc pracy i inwestowanie w rozwój lokalnej infrastruktury.
Jesteśmy w social mediach - promujemy idee "swojaków"
Śledź - lajkuj - obserwuj
Bądź na bieżąco - Zapisz się do newslettera